علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-3)

عنوان : ( بررسي تأثير روشهاي خشك كردن و نور بر ويژگي‌هاي شيميايي زعفران در طول دوره نگهداري )

نویسندگان: حمیدبهادر قدوسی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201996,
author = {قدوسی, حمیدبهادر},
title = {بررسي تأثير روشهاي خشك كردن و نور بر ويژگي‌هاي شيميايي زعفران در طول دوره نگهداري},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تأثير روشهاي خشك كردن و نور بر ويژگي‌هاي شيميايي زعفران در طول دوره نگهداري
%A قدوسی, حمیدبهادر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]