علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-6) , صفحات (103-111)

عنوان : ( بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو )

نویسندگان: فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگهداری مواد غذایی به صورت منجمد از قدمت زیادی برخوردار است . کیفیت ماده غذایی منجمد رابطه نزدیکی با فرایند انجماد و شرایط رفع انجماد دارد . با گذشت زمان ، فرایند انجماد و رفع انجماد اشکال تازه و پیشرفته تری به خود گرفته اند که متضمن حفظ کیفیت و افزایش پذیرش محصول از سوی مصرف کننده است . یکی از روشهای نوین انجماد روش اسمز - انجماد می‌باشد که با آب گیری نسبی قبل از فرایند انجماد صدمات ناشی از آب زیاد و انبساط یخ تا حدودی کاهش می‌یابد ...

کلمات کلیدی

, اسمز , انجماد , چکه , امواج مایکروویو , خواص حسی , فراوری طالبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202672,
author = {عمیدی فضلی, فرید and شهیدی, فخری and قدوسی, حمیدبهادر and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {2},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {103--111},
numpages = {8},
keywords = {اسمز ، انجماد ، چکه ، امواج مایکروویو ، خواص حسی ، فراوری طالبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو
%A عمیدی فضلی, فرید
%A شهیدی, فخری
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]