علوم و صنایع کشاورزی, شماره (3), سال (2007-3) , صفحات (41-52)

عنوان : ( بررسی تاثیر آنزیم های موجود در سلولهای سوماتیک بر پروتئولیز و لیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده از شیر خام و پاستوریزه با استفاده از روشهای مختلف جداسازی )

نویسندگان: ریحانه نوربخش , حمیدبهادر قدوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئولیز و لیپولیز از مهمترین تغییرات منجر به فساد در شیر و فرآورده‌های آن می‌باشند . عوامل متعددی در این تغییرات نقش دارند ، که مهمترین آنها میکروارگانیسمها هستند . علاوه بر این ، پروتئازها و لیپازهای طبیعی در شیر نیز می‌توانند موجب این تغییرات گردند . تحقیقات متعدد نشان داده است که بیماری ورم پستان از جمله امراضی است که نه تنها تاثیر مطلوبی بر میزان تولید شیر می‌گذارد ، بلکه سبب ایجاد تغییرات کیفی در آن می‌گردد . به هنگام بروز این بیماری در دام ، فعالیت پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی در شیر افزایش می‌یابد ...

کلمات کلیدی

, سلولهای سوماتیک , روشهای جداسازی خامه , پاستوریزاسیون , پروتئولیز , لیپولیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202676,
author = {نوربخش, ریحانه and قدوسی, حمیدبهادر},
title = {بررسی تاثیر آنزیم های موجود در سلولهای سوماتیک بر پروتئولیز و لیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده از شیر خام و پاستوریزه با استفاده از روشهای مختلف جداسازی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
number = {3},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {سلولهای سوماتیک ، روشهای جداسازی خامه ، پاستوریزاسیون ، پروتئولیز ، لیپولیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر آنزیم های موجود در سلولهای سوماتیک بر پروتئولیز و لیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده از شیر خام و پاستوریزه با استفاده از روشهای مختلف جداسازی
%A نوربخش, ریحانه
%A قدوسی, حمیدبهادر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]