کتابهای دکتر مهران زنده بودی

فارسی

 1. ترجمه شناسی فرانسه, تالیف, سال (مرداد ۱۳۹۰)
 2. بلفگور شبح موزه لوور, ترجمه, سال (آذر ۱۳۸۸)
 3. چنگی به زلف فلسفه, تصنیف, سال (آبان ۱۳۸۴)
 4. امشب با دریدا, تصنیف, سال (آبان ۱۳۸۴)
 5. سنجش استعداد کودکان, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۰)
 6. مرگ مترجم نظریه مقصود گریزی ترجمه, تصنیف, سال (مرداد ۱۳۹۴)
 7. جستارهایی پیرامون ترجمه شناسی, تالیف, سال (تیر ۱۳۹۴)
 8. بیگانه, ترجمه, سال (تیر ۱۳۹۴)
 9. جستارهایی نو پیرامون ترجمه شناسی, تصنیف, سال (مرداد ۱۳۹۸)
 10. فرهنگ ترجمه شناسی, تالیف, سال (شهریور ۱۴۰۰)

فرانسویی

 1. Les pensées d\'un homme oriental, تصنیف, Year (2017-08-14)
 2. La mort du traducteur. Théorie anti-intentionnaliste de la traduction, تصنیف, Year (2017-06-26)