بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور


موارد یافت شده: 15

1 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس کبالت (II)-مالتول (چکیده)
2 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس نیکل (II)-مالتول (چکیده)
3 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس مس (II)-دیفریپرون (چکیده)
4 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس آهن (III)-دیفریپرون (چکیده)
5 - بررسی اثر رقابتی برهم کنش هایπ-π و پیوند هالوژنی در حضور ترکیب های کئوردیناسیون :مطالعات تئوری DFT (چکیده)
6 - سنتز، شناسایی و بررسی ساختار کمپلکس جدید جیوه شامل لیگاند کربوکسامیدی حاوی حلقه ی تترا هیدروفوران (چکیده)
7 - سنتز، شناسایی و بررسی ساختار کمپلکس جدید جیوه (II) یدید شامل لیگاند کربوکسامیدی بر پایه‌ی حلقه‌ بنزوتیازول (چکیده)
8 - The effect of bromination and media on the hydrogen bond strength of pyridinium perchlorate (چکیده)
9 - Nature of substituent effects on intramolecular hydrogen bonding of 3-amino-1- phenyl-2-buten-1-one derivatives by density functional theory (DFT) calculations and NMR spectroscopy (چکیده)
10 - Theoretical and spectroscopic study on intramolecular hydrogen bonding of 4- amino-3-penten-2-one derivatives (چکیده)
11 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل (چکیده)
12 - اصلاح مورفولوژی و بهبود مقاومت حرارتی پلی‌اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی با استفاده از نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیلی (چکیده)
13 - تهیه و شناسائی کمپلکسهای کوئوردیناسیونی متشکل از پیریدین-۵،۲-دی کربوکسیلیک اسید نیتروژن-اکساید در مجاورت لیگاندهای کمکی نیتروژن دهنده (چکیده)
14 - بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: تجزیه کیفی کاتیونهای گروه 1) (چکیده)
15 - روشی بدیع برای اندازه گیری فاز مشترک در امیخته های پلیمری (چکیده)