بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران


موارد یافت شده: 12

1 - زمان بندی سیستم های کارگاهی انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی (چکیده)
2 - لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج (چکیده)
3 - استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
4 - دو الگوریتم اکتشافی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
5 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
6 - یک الگوریتم تکاملی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
7 - تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری (چکیده)
8 - روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت (چکیده)
9 - خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم (چکیده)
10 - تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه ها در خوشه بندی طیفی (چکیده)
11 - خوشه بندی طیفی با انتخاب بردارهای ویژگی kernel PCA (چکیده)
12 - ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)