بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: صافی سطح


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی و تحلیل روشهای غیر تماسی محاسبه صافی سطح (چکیده)
2 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری و محاسبه دینامیکی سطح مقطع براده به کمک روش مدلسازی جسم صلب با استفاده از نرم افزار ACIS (چکیده)
3 - بکارگیری تناسب خاکستری در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسی (چکیده)
4 - به کارگیری تناسب خاکستری- تاگوچی در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسیو کاربرد آن در تراشکاری فولاد (چکیده)
5 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
6 - برسی اثرات ماشین کاری EDM برریزساختار سطح درفولاد CK45 (چکیده)
7 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری بکمک مدلسازی جسم صلب (چکیده)
8 - بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
9 - مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (چکیده)
10 - بررسی تجربی اثر سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت با استفاده از ابزار برشی CBN (چکیده)