بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: HIV


موارد یافت شده: 28

1 - ارزیابی انتقال پایدار ژن سیانوویرین N در گیاه توتون ترانسژنیک در نسل (T(۱ (چکیده)
2 - Application of the LAD-LASSO as a dimensional reduction technique in the ANN-based QSAR study: Discovery of potent inhibitors using molecular docking simulation (چکیده)
3 - ٍEvalution of the effects of Hypericum perforatum extract on HIV, IAV.and sars-Cov2 (چکیده)
4 - Individualized Web-Based Attention Training with Evidence-Based Counseling to Address HIV Treatment Adherence and Psychological Distress: An Exploratory Study (چکیده)
5 - Optimal drug control in a four‐dimensional HIV infection model (چکیده)
6 - Cognitive Group Therapy Based on Schema-Focused Approach for Reducing Depression in Prisoners Living With HIV (چکیده)
7 - Optimal control therapy and vaccination for special HIV-1 model (چکیده)
8 - Optimal Control of a Delayed HIV Infection Model via Fourier Series (چکیده)
9 - Synthesis and docking analysis of new 2-chloro-3-((2,2-dimethylhydrazono) methyl)quinoline derivatives as non-nucleoside human HIV-1 reverse transcriptase inhibitors (چکیده)
10 - الگوریتم جدید برای تشخیص آنتی بادی های موثر بر آنتی ژنHIV براساس ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
11 - A different approach of optimal control on an HIV immunology model (چکیده)
12 - Optimal control strategy for a HIV infection model via fourier series (چکیده)
13 - Using shifted Legendre polynomials for solving optimal control problem of an HIV infection treatment control model (چکیده)
14 - Chaos Control and Global Stabilization of HIV Infection of CD+ 4 T-cells System (چکیده)
15 - Optimal Control of an HIV Model (چکیده)
16 - Using sliding mode control in stability treatment of HIV disease (چکیده)
17 - The Causes and Consequences of Labeling in Patients with HIV/AIDS (چکیده)
18 - A single-label phenylpyrrolocytidine provides a molecular beacon-like response reporting HIV-1 RT RNase H activity (چکیده)
19 - بررسی وضعیت آلودگی به هپاتیت B ، C ، ایدز و سفلیس در اهدا کنندگان خون استان بوشهر در سال 1384 (چکیده)
20 - Optimal control of HIV infection by using fuzzy dynamical systems (چکیده)
21 - Multiobjective Optimal Control of HIV Dynamics (چکیده)
22 - Lipopolysaccharide protects against neurological disease in cats infected with feline immunodeficiency virus (چکیده)
23 - Optimal control strategy for a fully determined HIV model (چکیده)
24 - کنترل بهینه بیماری HIV (چکیده)
25 - تخمین نرخ تبدیل آلودگی ویروس HIV به بیماری ایدز با استفاده از کنترل فازی (چکیده)
26 - Chemotherapy in an HIV model by a pair of optimal control (چکیده)
27 - Chemotherapy in an HIV model by a pair of optimal control (چکیده)
28 - Experimental infection of layer hens with a human isolate of Brachyspira pilosicoli (چکیده)