بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ferdows


موارد یافت شده: 21

1 - Feminization of the urban planning discipline: developing a gender responsive pedagogy at Ferdowsi University of Mashhad, Iran (چکیده)
2 - ارزیابی کیفیت‌های بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده‌کنندگان، مورد مطالعاتی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3 - Analyzing co-authorship patterns using frequent patterns extraction – case study: Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
4 - Ferdowsi Rectifiers—Single-Phase Buck-Boost Bridgeless PFC Rectifiers With Low Semiconductor Count (چکیده)
5 - The evaluation of the relationship between customers’ knowledge management and their loyalty to academic libraries (چکیده)
6 - Formulation of human resou rce strategy using theory of strategic reference points (چکیده)
7 - Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
8 - Viber application Usage by Students and its social effects on them (چکیده)
9 - Comparison in the Metaphorical Usage of the Word “Wisdom” in the Poems of Two Khorasanian Rational Poets Using Cognitive Linguistics (چکیده)
10 - Users Reading Behaviors in Electronic Era: A Case Study in Iran (چکیده)
11 - Dependency on Electronic and Print Journals: A Case Study (چکیده)
12 - Silene ferdowsii (Caryophyllaceae), a new species from Iran (چکیده)
13 - اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا (چکیده)
14 - Creating Organizational Learning and Learning Organization: Management Experience in an Iranian University Library (چکیده)
15 - Postgraduate programs: Where teaching and research integrate together to assist academic staff for competency (چکیده)
16 - A Novel Thermostable, Acidophilic -Amylase from a New Thermophilic -Bacillus sp. Ferdowsicous- Isolated from Ferdows Hot Mineral Spring in Iran: Purification and Biochemical Characterization (چکیده)
17 - Barriers to teaming: An Iranian case study for virtual training in universities (چکیده)
18 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه کجه فردوس (چکیده)
19 - The Construct Validation and Application of a Questionnaire of (چکیده)
20 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
21 - The new M.A. Curriculum for Librarianship and Information Science: the report of the research project (چکیده)