بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: E.coli


موارد یافت شده: 20

1 - Whole-Genome Characterization and Strain Comparison of VT2f-ProducingEscherichiacoliCausing Hemolytic Uremic Syndrome (چکیده)
2 - Modeling and characterization of an engineered microbial biosensor for high-throughput screening of arsenic in rural water (چکیده)
3 - Frequency of iss-harboring avian pathogenic Escherichia coli isolates from dead in shell embryos in hatcheries of Mazandaran. (چکیده)
4 - Insight into enhanced visible light photocatalytic activity of Fe3O4–SiO2–TiO2 core-multishell nanoparticles on the elimination of Escherichia coli (چکیده)
5 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
6 - بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
7 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
8 - بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات طلا علیه باکتری گرم منفی Escherichia coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus (چکیده)
9 - In vitro studies to develop a bacterial ghost of avian pathogenic E.coli (APEC) serotype 078 as a non-viable oral and parentral vaccine against avian colibacilosis (چکیده)
10 - Determination of the Broiler Carcasses Contaminatin to Coliform and Escherichia coli in slaughterhouse in bandarabbas (چکیده)
11 - Cloning, Expression, and In Vitro Functional Activity Assay of phiC31 Integrase cDNA in Escherichia coli (چکیده)
12 - بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 (چکیده)
13 - Antibacterial avtivity of ZnO nanofluids against E.coli O157:H7 (چکیده)
14 - The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening (چکیده)
15 - Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C (چکیده)
16 - Isolation and detection of E.coli O157:H7 from meat product samples in Bojnord, Iran (چکیده)
17 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
18 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
19 - Susceptibility of E.coli O157:H7 isolated from cattle carcasses at Mashhad slaughter house to some antibiotics and essential oils (چکیده)
20 - بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری (چکیده)