بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جلیل چیتی زاده


موارد یافت شده: 14

1 - Adaptive QoS scheduling in wireless cellular networks (چکیده)
2 - رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم (چکیده)
3 - Counter Synchronization in CCMP Algorithm (چکیده)
4 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
5 - کاهش مصرف انرژی با ارایه الگوریتم جدید و کارای دسته بندی توزیع شده در انتخاب بهینه گره حسگر در شبکه حسگر بی سیم نامتقارن با پوشش نقطه ای (چکیده)
6 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
7 - A Novel Downlink Handover Priority Scheduling Algorithm for Providing Seamless Mobility and QoS in IEEE802.16e BWA System (چکیده)
8 - On global clustering algorithm: layer-oriented approach for First - Last node dying applications in wireless sensor networks (چکیده)
9 - A new middleware for multipurpose applications in wireless sensor networks (چکیده)
10 - A New Unequal Error Protection Technique Based on the Mutual Information of the MPEG-4 Video Frames over Wireless Networks (چکیده)
11 - Performance Analysis of Counter Synchronization in IEEE 802.11 Encryption (چکیده)
12 - performsnce improvment of expanded integrated local area networks (چکیده)
13 - بهينه سازي عملكرد ارتباط شبكه هاي محلي اترنت به atm (چکیده)
14 - طراحي و شبيه سازي يك فابريك سوئيچ سلول atm با استفاده از vhdl (چکیده)