بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سارنگ سروری


موارد یافت شده: 13

1 - اندازه‎گیری قطر ریشه‎ی آئورت در پایان دیاستول در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت (چکیده)
2 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن، (چکیده)
3 - Transplantation of undifferentiates mesenchymal stem cell in distraction osteogenesis in a canine model (چکیده)
4 - گزارش يك مورد استئوساركوم استخوان پيشاني سگ (چکیده)
5 - Fibrotic myopathy of the semitendinosus muscle in a thoroughbred foal (چکیده)
6 - Assessment of gestational aga in chall ewesby ultrasonography. (چکیده)
7 - تعيين سن آبستني با روش اولتراسونوگرافي در گوسفندان نژاد شال (چکیده)
8 - skeletal Disorders in Broiler Chickens (Aryan Breed) in Iran (چکیده)
9 - Skeletal Disorders in Broiler Chickens (Ross Breed) in Iran (چکیده)
10 - ارزیابی بالینی و رادیو گرافیک التیام شکستیگیtibia در سگ به کمک تثبیت ایجاد شده پلیت استخوانی با تهیه شده از Tibial Cortex گاو (چکیده)
11 - FFASKFKTHE CROSS SECTLINAL AREAS IF NORMAL SUPERFICIAL DIGTAL FLEXOR TENDON OF PALMAR MFTACARPUS DET (چکیده)
12 - ارزيابي راديوگرافي عوارض جانبي ناشي از مصرف پروپرانولل بر حركات دستگاه گوارش در سگ (چکیده)
13 - Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex (چکیده)