بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا غلامی


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک،آلی و شیمیایی برعملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم 704 (چکیده)
2 - Prioritizing of effective factors on development of medicinal plants cultivation using the analytic network process (چکیده)
3 - آنالیز جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع برنج شمال شرق ایران (چکیده)
4 - بررسی مصرف انرژی در نظام نیمه سنتی و نیمه مکانیزه برنج در مرحله کاشت (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
5 - Study of different drying methods on essential oil and Menthol contents of peppermint (چکیده)
6 - Effect of drying methods on essential oil contents and Citronellal of lemon balm (چکیده)
7 - بررسی تأثیر نوآوری‌های کشاورزی بر نظام زراعی زیست منطقه رود درکش با تأکید بر اقتصاد زراعی (چکیده)
8 - انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان) (چکیده)
9 - مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروان (چکیده)
10 - تعيين تناوب زراعي بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: مزرعه 110 هكتاري در شهرستا (چکیده)
11 - بررسي اثر تراكم بوته بر روي عملكرد ارقام گوجه فرنگي در منطقه شيروان (چکیده)