بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی پاکدامن


موارد یافت شده: 15

1 - Exact And Approximate Solution Of A Two-Stock Inventory System With Forecasting Of Demand And Return Rates (چکیده)
2 - Optimal control model for finite capacity continuous MRP with deteriorating items (چکیده)
3 - Bounds for convex quadratic programming problems and some important applications (چکیده)
4 - A delayed optimal control model for multi-stage production-inventory system with production lead-times (چکیده)
5 - Exact and approximate solution for optimal inventory control of two-stock with reworking and forecasting of demand (چکیده)
6 - Analysing the solution of production-inventory optimal control systems by neural networks (چکیده)
7 - A Neural Network Approach for Solving a Class of Fractional Optimal Control Problems (چکیده)
8 - Fuzzy Projection Over a Crisp Set and Applications (چکیده)
9 - On fuzzy linear projection equation and applications (چکیده)
10 - Approximating the Solution of Optimal Control Problems by Fuzzy Systems (چکیده)
11 - Optimal control problem via neural networks (چکیده)
12 - Solving the Interval-Valued Linear Fractional Programming Problem (چکیده)
13 - Ordinary differential equations solution in kernel space (چکیده)
14 - تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS (چکیده)
15 - حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی (چکیده)