بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مریم ابراهیمی


موارد یافت شده: 10

1 - رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند (چکیده)
2 - The effects of temperature, alkyl chain length, and anion type on thermophysical properties of the imidazolium based amino acid ionic liquids (چکیده)
3 - Temperature and anion type effect on thermophysical properties of the imidazolium based amino acid ionic liquids (چکیده)
4 - Automatic Quality Enhancement of Radiographic Images by Fuzzy Logic (چکیده)
5 - نقش ابراهیم خان سرهنگبمی در تثبیت مرزهای جنوب شرق ایران (چکیده)
6 - ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته (چکیده)
7 - تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن (چکیده)
8 - Antagonistic effect of suramin and vitamin K3 combination against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
9 - The Application of Venoms in Cardiovascular Drug Design (چکیده)
10 - Conformational analysis, tautomerization, IR, Raman, and NMR studies of 3-phenylazo-2,4-pentanedione (چکیده)