بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: هاله امین طوسی


موارد یافت شده: 21

1 - A Trust-Based Experience-Aware Framework for Integrating Fuzzy Recommendations (چکیده)
2 - Perfect forward secrecy via an ECC-based authentication scheme for SIP in VoIP (چکیده)
3 - پروتکلی کارامد مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای ارتباط امن کاربران با خدمات دهنده (چکیده)
4 - تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی (چکیده)
5 - A Novel Provably-Secure ECC-based Authentication and Key Management Protocol for Telecare Medical Information Systems (چکیده)
6 - ارائه پروتکلی جامع و سبک وزن برای احرازهویت دو طرفه دستگاه‌های VoIP مبتنی بر کارت هوشمند (چکیده)
7 - FUMBOT: Design, Implementation and Detectoin (چکیده)
8 - Trust and Privacy Challenges in Social Participatory Networks (چکیده)
9 - A Game-Theoretic Approach to Quality Improvement in Crowdsourcing Tasks (چکیده)
10 - DNS Tunneling Detection Method Based on Multilabel Support Vector Machine (چکیده)
11 - Collusion-resistant Worker Selection in Social Crowdsensing Systems (چکیده)
12 - A Survey on Participant Recruitment in Crowdsensing Systems (چکیده)
13 - Trust Assessment in Social Participatory Networks (چکیده)
14 - A socially-aware incentive scheme for social participatory sensing (چکیده)
15 - Privacy-aware Trust-based Recruitment in Social Participatory Sensing (چکیده)
16 - A Trust Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
17 - A Trust-Based Recruitment Framework for Multi-hop Social Participatory Sensing (چکیده)
18 - A fuzzy extension to the blue active queue management algorithm (چکیده)
19 - Trust-based privacy-aware participant selection in social participatory sensing (چکیده)
20 - A Reputation Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
21 - Design and performance evaluation of a fuzzy based traffic conditioner for differentiated services (چکیده)