بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Heydari


موارد یافت شده: 21

1 - Impact of fat types on the visual, textural, and sensory properties of Nanberenji (a traditional gluten-free cookie) (چکیده)
2 - Impact of HHP-treated starches on LAOS, tribology, and steady shear behavior of reduced-fat O/W emulsions (چکیده)
3 - Non-linear rheological responses and tribological behaviors of model reduced-fat O/W emulsion using high pressure-treated corn starch as a novel fat replacer (چکیده)
4 - Evaluating high pressure-treated corn and waxy corn starches as novel fat replacers in model low-fat O/W emulsions: A physical and rheological study (چکیده)
5 - Effect of high pressure-treated wheat starch as a fat replacer on the physical and rheological properties of reduced-fat O/W emulsions (چکیده)
6 - New Insights into Physical, Morphological, Thermal, and Pasting Properties of HHP‐Treated Starches: Effect of Starch Type and Industry‐Scale Concentration (چکیده)
7 - ارزیابی سلامت تالاب بزنگان با استفاده از شاخص‌های کیفی، زیستی و جمعیتی (چکیده)
8 - Rheological, functional and thermal properties of the blend system of canary seed starch-wheat starch gels (چکیده)
9 - A review of solar absorption cooling systems combined with various auxiliary energy devices (چکیده)
10 - نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی (چکیده)
11 - بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی (چکیده)
12 - Dilute Solution Properties of Two Hairless Canary Seed Starches Compared with Wheat Starch in a Binary Solvent: Influence of Temperature, Mono‐ and Divalent Cations (چکیده)
13 - Effect of temperature and selected sugars on dilute solution properties of two hairless canary seed starches compared with wheat starch (چکیده)
14 - Lift characteristics of pitching NACA0015 airfoil due to unsteady forced surface inflation (چکیده)
15 - Investigation of Unsteady Parameters Effects on Aerodynamic Coefficients of Pitching Airfoil Using Coarse Grid CFD (چکیده)
16 - بررسی تاثیر متقابل تسخیر گردابه و پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویلNACA0012 در حالت پایاو ناپایا (چکیده)
17 - بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها (چکیده)
18 - Comparing upwind and central schemes in predicting stall characteristics of NACA0012 using vorticity confinmenet (چکیده)
19 - The effect of gusty flow on aerodynamic characteristics of flapping aeropoils (چکیده)
20 - Turbulence Models in Predicting Flow Structure around an Obstacle in Vicinity of a Flat Plate (چکیده)
21 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)