بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: HADI ZARE ZARDINI


موارد یافت شده: 11

1 - Biochemical Characterization of A Novel Thermophilic Esterase Isolated from Shewanella sp F88 (چکیده)
2 - Microbial toxicity of ethanolamines— Multiwalled carbon nanotubes (چکیده)
3 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار (چکیده)
4 - Studying of antifungal activity of functionalized multiwalled carbon nanotubes by microwave‐assisted technique (چکیده)
5 - Efficient method for functionalization of carbon nanotubes by lysine and improved antimicrobial activity and water-dispersion (چکیده)
6 - Enhanced antibacterial activity of amino acids-functionalized multi walled carbon nanotubes by a simple method (چکیده)
7 - Identification and characterization of two novel antimicrobial peptides, temporin‐Ra and temporin‐Rb, from skin secretions of the marsh frog (Rana ridibunda) (چکیده)
8 - جداسازی و خالص سازی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی از هیدرولیزات های سفیده تخم بلدرچین (چکیده)
9 - A novel lipase extracted from a thermostable bacillus ferdowsicus (چکیده)
10 - Purification and characterization studies over antimicrobial peptides as basic constituents of immune system in Rana Ridibunda (چکیده)
11 - Isolation, Purification and Biochemical Characterization of Antimicrobial Peptides from Skin Secretions of Euphilictis cyanophlyctis (چکیده)