بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hajati Ziabari


موارد یافت شده: 9

1 - The Effect of GGBFS with Steel and Carbon Fibers on the Mechanical Properties and Durability of Concrete (چکیده)
2 - Liquefaction potential evaluation and risk assessment of existing structures: A case study in Astaneh-ye Ashrafiyeh City, Iran (چکیده)
3 - بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی (چکیده)
4 - A study on potential of liquefaction of sediments in Astaneh Ashrafieh using microscopic and dynamic properties and its effect on the sustainability of the city and the urban crisis (چکیده)
5 - پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks (چکیده)
6 - ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) (چکیده)
7 - بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (چکیده)
8 - بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (چکیده)
9 - The Evaluation of Seismic Hazard of Rasht City Area, Using Probabilistic Methods And Its Effect on Environmental Issues (چکیده)