بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Haleh Amintoosi


موارد یافت شده: 48

1 - REACH: Robust Efficient Authentication for Crowdsensing-based Healthcare (چکیده)
2 - Decoding MicroRNA Motifs: A Time Series Approach using Hidden Markov Models (چکیده)
3 - DiMo: discovery of microRNA motifs using deep learning and motif embedding (چکیده)
4 - ارزیابی میزان شفافیت سؤالات در سامانه‌های پرسش‌ و پاسخ (چکیده)
5 - A Taxonomy for RNA Motif Discovery (چکیده)
6 - On the Suitability of Improved TrustChain for Smartphones (چکیده)
7 - Improved TrustChain for Lightweight Devices (چکیده)
8 - Sharing Reputation Data Across Online Communities (چکیده)
9 - Slight: A lightweight authentication scheme for smart healthcare services (چکیده)
10 - An Iterative Model for Quality Assessment in Collaborative Content Generation Systems (چکیده)
11 - TAMA: Three-Factor Authentication for Multi-server Architecture (چکیده)
12 - Secure and Authenticated Data Access and Sharing Model for Smart Wearable Systems (چکیده)
13 - A hybrid method of genetic algorithm and support vector machine for DNS tunneling detection (چکیده)
14 - On the Security of “Secure and Lightweight Authentication with Key Agreement for Smart Wearable Systems” (چکیده)
15 - استخراج ویژگی در سنجش عملکرد ناظرها و بهبود امنیت در بلاکچین زنجیره اعتماد (چکیده)
16 - 2Line Defense Ontology-Based Trust Management Model (چکیده)
17 - SCiMet: Stable, sCalable and reliable Metric-based framework for quality assessment in collaborative content generation systems (چکیده)
18 - Lightweight Authentication for Remote Healthcare Systems in Cloud-IoT (چکیده)
19 - A provably secure and lightweight authentication scheme for Internet of Drones for smart city surveillance (چکیده)
20 - A hybrid method of genetic algorithm and support vector machine for intrusion detection (چکیده)
21 - An efficient storage-optimizing tick data clustering model (چکیده)
22 - A provably secure ECC-based roaming authentication scheme for global mobility networks (چکیده)
23 - AQA: An Adaptive Quality Assessment Framework for Online Review Systems (چکیده)
24 - A Trust-Based Experience-Aware Framework for Integrating Fuzzy Recommendations (چکیده)
25 - Secure communication in CloudIoT through design of a lightweight authentication and session key agreement scheme (چکیده)
26 - Enhanced Schemes for Data Fragmentation, Allocation, and Replication in Distributed Database Systems (چکیده)
27 - طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکه (چکیده)
28 - Perfect forward secrecy via an ECC-based authentication scheme for SIP in VoIP (چکیده)
29 - پروتکلی کارامد مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای ارتباط امن کاربران با خدمات دهنده (چکیده)
30 - تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی (چکیده)
31 - A Systematic Literature Review on Blockchain-based Solutions for IoT Security (چکیده)
32 - A Novel Provably-Secure ECC-based Authentication and Key Management Protocol for Telecare Medical Information Systems (چکیده)
33 - ارائه پروتکلی جامع و سبک وزن برای احرازهویت دو طرفه دستگاه‌های VoIP مبتنی بر کارت هوشمند (چکیده)
34 - FUMBOT: Design, Implementation and Detectoin (چکیده)
35 - Trust and Privacy Challenges in Social Participatory Networks (چکیده)
36 - A Game-Theoretic Approach to Quality Improvement in Crowdsourcing Tasks (چکیده)
37 - DNS Tunneling Detection Method Based on Multilabel Support Vector Machine (چکیده)
38 - Collusion-resistant Worker Selection in Social Crowdsensing Systems (چکیده)
39 - A Survey on Participant Recruitment in Crowdsensing Systems (چکیده)
40 - Trust Assessment in Social Participatory Networks (چکیده)
41 - A socially-aware incentive scheme for social participatory sensing (چکیده)
42 - Privacy-aware Trust-based Recruitment in Social Participatory Sensing (چکیده)
43 - A Trust Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
44 - A Trust-Based Recruitment Framework for Multi-hop Social Participatory Sensing (چکیده)
45 - A fuzzy extension to the blue active queue management algorithm (چکیده)
46 - Trust-based privacy-aware participant selection in social participatory sensing (چکیده)
47 - A Reputation Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
48 - Design and performance evaluation of a fuzzy based traffic conditioner for differentiated services (چکیده)