بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Behzad


موارد یافت شده: 14

1 - A robust adaptive method to control the crushing mill machine (چکیده)
2 - Robot identification using fractional subspace method (چکیده)
3 - Iran's achievements in renewable energy during fourth development program in comparison with global trend (چکیده)
4 - Multiplicative fault estimation based on the energetic approach for linear discrete-time systems (چکیده)
5 - پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون(ICCIA2017) (چکیده)
6 - http://cmfd.sharif.ir/fa/ (چکیده)
7 - استفاده از تئوری اتلافی بودن جهت تخمین عیب نشتی در سیستم سه مخزن (چکیده)
8 - Fault-Tolerant Sensor Reconciliation Schemes via LFT Unknown Input Observers (چکیده)
9 - A Fault-Tolerant Sensor Reconciliation Scheme based on Self-Tuning LPV Observers (چکیده)
10 - Use of LPV-LFT unknown input observers for the design of fault tolerant sensor reconciliation schemes (چکیده)
11 - A fault-tolerant sensor reconciliation scheme based on LPV Unknown Input Observers (چکیده)
12 - طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر عیب برای سیستم‌های با تعداد سنسور و عملگر زیاد مبتنی‌بر رویکرد انرژی (چکیده)
13 - Fault-tolerant sensor reconciliation schemes based on unknown input observers (چکیده)
14 - Non‐linear MIMO identification of a Phantom Omni using LS‐SVR with a hybrid model selection (چکیده)