بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohamad Sedghi


موارد یافت شده: 24

1 - Optimisation of branched-chain amino acid requirements for 15–21-day-old broiler chickens by using the Taguchi method (چکیده)
2 - Optimisation of broiler chicken responses from 0 to 7 d of age to dietary leucine, isoleucine and valine using Taguchi and mathematical methods (چکیده)
3 - Broiler Diets Formulated Based on Digestible Amino Acid Values as Determined by in vivo and Prediction Methods  (چکیده)
4 - Application of the Taguchi method in poultry science: estimation of thein vitrooptimum intrinsic phytase activity of rye, wheat and barley (چکیده)
5 - Metabolizable energy and digestible amino acid prediction of wheat using mathematical models (چکیده)
6 - مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی (چکیده)
7 - Prediction of digestible amino acid and true metabolizable energy contents of sorghum grain from total essential amino acids (چکیده)
8 - استفاده از ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد به عنوان منبع کلسیمی در جیره مرغ‌های تخم گذار (چکیده)
9 - Relationship Between Color and Tannin Content inSorghum Grain: Application of Image Analysis andArtificial Neural Network (چکیده)
10 - بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
11 - Application of mathematical models for true metabolisable energy in sorghum grain for poultry (چکیده)
12 - Relationship between chemical composition and total amino aci contents in pearl millet hybrid (چکیده)
13 - Prediction of digestible amino acids in sorghum (چکیده)
14 - Prediction of the true digestible amino acid contents from the chemical composition of sorghum grain for poultry (چکیده)
15 - تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذار (چکیده)
16 - Estimation and modeling true metabolizable energy of sorghum grain for poultry (چکیده)
17 - Effect of dietary supplementation of licorice extract and a prebiotic on performance and blood metabolites of broilers (چکیده)
18 - The comparison of supplemental Fermacto, Cumin Seed and Cumin Seed Meal on Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
19 - Comparison of Dietary Supplementation with Cumin Essential Oil and Prebiotic Fermacto on Humoral Immune Response, Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
20 - Effect of dietary supplementation of licorice extract on egg quality and performance of hens (چکیده)
21 - Effect of guar meal as a source of protein on laying hens performance (چکیده)
22 - Comparison of dietary supplementation of cumin essential oil and prebiotic on humoral immune response, blood metabolites and performance of broiler chickens (چکیده)
23 - The Influence of dietary supplementation of Licorice Extract and Prebiotic Fermacto on Fat Digestibility, blood metabolites and Performance of Broiler Chickens Fed Diets Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
24 - The comparison of dietary supplementation of cumin seed and cumin seed meal with prebiotic on bloodmetabolites and performance of broiler chickens (چکیده)