بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasrin Kayvanfar


موارد یافت شده: 39

1 - Evidence for introgressive hybridization of wild black‐necked pheasant with the exotic ring‐necked pheasant during the past 50 years in the Hyrcanian zone, an integrative molecular and morphological approach (چکیده)
2 - Ecological niche divergence between two groups of Phasianus colchicus (Aves: Galliformes), the chrysomelas- principalis group and the colchicus group, on the Iranian plateau (چکیده)
3 - Regional drivers of diversification in the late Quaternary in a widely distributed generalist species, the common pheasant Phasianus colchicus (چکیده)
4 - نقش آموزش و فرهنگ­سازی در تاب ­آوری زیست­ محیطی: چرا و چگونه؟ (چکیده)
5 - Phylogeography of the Common Pheasant Phasianus colchicus (چکیده)
6 - توانمندسازی زنان روستایی با بهره¬گیری از آموزش، شناسایی، پرورش و فرآوری گیاهان دارویی (چکیده)
7 - توانمندسازی بانوان روستایی در حفاظت از تنوع زیستی، مطالعه موردی: تالاب بین المللی قوریگل (چکیده)
8 - بررسی آموزه­های جانورشناسی و زیست­محیطی در تصاویر کتاب­های داستانی کودک و نوجوان (چکیده)
9 - اثر مخرب انگل های خارجی بر حیات وحش شمال شرق ایران: مطالعه کنه های سخت گونه قوچ اوریال (Ovis orientalis) در شمال شرق ایران (چکیده)
10 - بررسی آماری یافته­ های جانورشناسی در کتابهای داستانی (چکیده)
11 - بررسی امکان سنجی ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست در کتا بهای درسی: مطالعه ی موردی دوره ابتدایی (چکیده)
12 - رده بندی عددی 10 جنس سیرفیده در مشهد و حومه (چکیده)
13 - فون سیرفیده های گل (سیرفیده) در منطقه مشهد (چکیده)
14 - ررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمو.میت با دز های بالا رونده ی تتراکلرید کربن با استناد به فاکتور های هماتولوژیکی سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25 و 40 روزگی (چکیده)
15 - معرفی موزه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
16 - بررسی آموزش فرگشت زیستی در کتاب پیش دانشگاهی (چکیده)
17 - کمک به دانش اموزان برای افزایش قدرت استدلال و استنتاج به جای القا و اموزش ساده مفاهیم زیست (چکیده)
18 - مطالعه کلادیستی سرده های خانواده ی سیرفیده (Diptera: Syrphidae)در مشهد (چکیده)
19 - توانمندی DNAبارکدینگ در شناسایی هیبریدها (چکیده)
20 - میزان واگرایی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 پرندگان آوازه خوان (چکیده)
21 - میزان واگرایی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 در خانواده Nymphalidae (Insecta: Lepidoptera (چکیده)
22 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
23 - بررسی فرگشت در کتب زیست شناسی دبیرستان (چکیده)
24 - مطالعه ریخت شناسی سرده های خانواده ی سیرفیده (Diptera: Syrphidae)در مشهد (چکیده)
25 - Morphometric and morphological differentiation of the subspecies ofPhasianus colchicus(Linnaeus, 1758) on the Iranian Plateau (Aves: Galliformes) (چکیده)
26 - iological breeding of white wing pheasant (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) in Northeast of Iran. (oral) (چکیده)
27 - Rolling circle amplification an approach for quick identification of hybrid species in Anseriformes (oral) (چکیده)
28 - Phylogeography and population genomics of a wide-ranging bird in Eurasia, the Common Pheasant Phasianus colchicus, (چکیده)
29 - Phylogeography of Common Pheasant (Phasianus colchinus) in West Palearctic region (oral) (چکیده)
30 - Phylogeography of Common Pheasant (Phasianuscolchinus) in West Palearctic region (چکیده)
31 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
32 - Phylogeography and population genomics of a wide-ranging bird in Eurasia, the Common Pheasant Phasianus colchicus (چکیده)
33 - بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران (چکیده)
34 - تکثیر دایره غلتان (RCA) روشی سریع جهت شناسائی گونه های دورگه غازسانان (چکیده)
35 - بررسی جنس Rattus ایران بر اساس مطالعات کروموزومی ریخت سنجی و ریخت شناسی (چکیده)
36 - Biogeography and hotspots of mammalian species of Iran: implications to reserve selection and conservation (چکیده)
37 - Diversity of the Rodents of Northeastern Iran (چکیده)
38 - A preliminary study on Indian Gerbils, Tatera indica Hardwicke, 1807 at population level in eastern and southern parts of Iran (Rodentia: Muridae) (چکیده)
39 - جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae) (چکیده)