بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Navid Yektay


موارد یافت شده: 16

1 - Smart Microgrid Operation via Demand Dispatch Approach on Dimmable Dispatchable LEDs (چکیده)
2 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies & Restructuring Laboratory - Part I (چکیده)
3 - Analytical Approaches for Determining Optimal Tilt Angle and Orientation of PV Modules Considering Regional Climate Conditions (چکیده)
4 - ارائه یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه ریزی احتمالی در ریزشبکه ها (چکیده)
5 - Optimum Design for A Hybrid System with Respect to Cost and Reliability Based on Stochastic Methods (چکیده)
6 - Utilization of Financial Contracts by Wind Power Plants to Benefit Promotion and Risk Reduction (چکیده)
7 - ارائه‌ی یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه‌ریزی احتمالی در ریزشبکه‌ها (چکیده)
8 - بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک (چکیده)
9 - کنترل شارش توان در اینورترهای تک‌فاز دوسطحی تمام کنترل‌شده‌ی متصل به شبکه (چکیده)
10 - A Method To Model And Forecast Seasonal Load Duration Curve (چکیده)
11 - An optimal power flow control method for grid-connected inverters (چکیده)
12 - Bidding behavior analysis of generating companies in Iran's electricity market (چکیده)
13 - A Novel Adaptive Agent-Based Algorithm to Find Mixed Nash Equilibrium in Static Games (چکیده)
14 - ارایه روشی نوین جهت کنترل توام فاز و اندازه ولتاژ توسط تپ چنجرهای استاتیکی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
15 - طراحی و ساخت کنتور الکترونیکی تکفاز مطابق با الزامات توانیر 2 (چکیده)
16 - تحلیل قیمت‌دهی نیروگاه‌های ایران در سال 1390 (چکیده)