بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Pedram Zamani


موارد یافت شده: 14

1 - On the influence of resin pocket area on the failure of tapered sandwich composites (چکیده)
2 - The influence of GNP and nano-silica additives on fatigue life and crack initiation phase of Al-GFRP bonded lap joints subjected to four-point bending (چکیده)
3 - بررسی اثر آماده سازی سطحی و روش پخت بر ظرفیت تحمل بار و عمر خستگی اتصالات لبه ای چسبی (چکیده)
4 - Effect of nano-particle dispersion methods on mechanical behavior of Al-GFRP bonded joints under bending moment (چکیده)
5 - An investigation on fatigue life evaluation and crack initiation of Al-GFRP bonded lap joints under four-point bending (چکیده)
6 - Experimental Investigation on Fatigue Evaluation of Orthopaedic Locking Compression Plate (چکیده)
7 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
8 - مطالعه ی تجربی استحکام خمشی اتصال هیبریدی چسبی (چکیده)
9 - Ductile Failure and Safety Optimization of Gas Pipeline (چکیده)
10 - Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure (چکیده)
11 - Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure (چکیده)
12 - شبیه سازی فرایند پرچکاری و مقایسه ی پارامترهای مکانیکی با مدل ریاضی در فازهای مختلف (چکیده)
13 - بررسی اثر اصطکاک و تلرانس بر وضعیت تنش در اتصال لبه ای (چکیده)
14 - Computation of Stress intensity factors of collinear interacting cracks in a simple lap joint structure (چکیده)