بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Ghavi


موارد یافت شده: 9

1 - Relative biological efficacy of methionine hydroxy analogue‐free acid compared to dl‐methionine in the broiler chickens (چکیده)
2 - Effect of dietary methionine hydroxy analogue‐free acid (MHA‐FA) supplementation levels on growth performance, blood metabolites and immune responses in broiler chickens (چکیده)
3 - اثر منبع و سطح متیونین جیره میاندان بر آنالیز لاشه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
4 - اثر منبع و سطح متیونین جیره میاندان بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
5 - اثر منبع و سطح متیونین بر رشد عضلانی و متابولیت‌های سرم خون جوجه‌های گوشتی در سن 1 تا 11 روزگی (چکیده)
6 - مقایسه اثر بخشی نسبی متیونین هیدروکسی آنالوگ با دی ال- متیونین بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در سن 1 تا 11 روزگی (چکیده)
7 - Estimation of digestible sulphur amino acids requirements for growth performance and immune responses to Newcastle disease and avian influenza vaccination in broilers (چکیده)
8 - Effect of dietary digestible sulphur amino acids level on growth performance, blood metabolites and liver functional enzymes of broilers 1–11 days of age (چکیده)
9 - Implementation of high-level biosecurity measures can reduce the baseline antibody titers of Newcastle disease in non-integrated layer flocks in northeast Iran (چکیده)