بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeid Sobhanirad


موارد یافت شده: 14

1 - Effects of organic and inorganic zinc sources on production, composition and zinc concentration of milk in early lactating Holstein cows (چکیده)
2 - Effect of zinc sources on haematology, enzyme activity and blood serum zinc concentration in Holstein dairy cattle (چکیده)
3 - Effects of feeding zinc sources on biochemical parameters, concentration of some hormones and zinc in serum of Holstein dairy cows (چکیده)
4 - Feeding value of Kangar (Gandelia tournefortii) hay and the growth performance of Bluchi lambs fed by diets containing this hay (چکیده)
5 - Feeding Value of Kangar (Gandelia tournefortii) Hay and the Growth Performance of Bluchi Lambs Fed by Diets Containing this Hay (چکیده)
6 - The Potential of Agro-Industrial By-Products as Feed Sources for Livestock in Khorasan Razavi Province of Iran (چکیده)
7 - اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا (چکیده)
8 - the effect of forage particle size and water addition to barley based TMR on eating and rumination behavior and ruminal pH in early lactation period (چکیده)
9 - تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی (چکیده)
10 - Chemical Composition, Ruminal Degradability and in vitro Gas Production of Wheat Straw Inoculated by Pleurotus ostreatus Mushrooms (چکیده)
11 - Assessment of changes in Anxiety and Exploratory Behaviours Following Zinc Supplementation in Rats (چکیده)
12 - ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا (چکیده)
13 - Evaluation the Anxiolytic Effects of Zinc Supplimented Diet in the Elevated Plus-maze Test (چکیده)
14 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)