بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shiva Amanollahi


موارد یافت شده: 12

1 - Immediate administration of hTERT-MSCs-i>IDO1/i>-EVs reduces hypoalbuminemia after spinal cord injury (چکیده)
2 - Incomplete Caudal Duplication with Correction of Pygomelia in a Dog (چکیده)
3 - Chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs reduce blood leukocytes after spinal cord injury (چکیده)
4 - Evaluation of the immunomodulatory properties of chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs after spinal cord injury (چکیده)
5 - Clinical Evaluation of the Effect of Methylprednisolone Sodium Succinate and Meloxicam in Experimental Acute Spinal Cord Injury (چکیده)
6 - A Review of Pharmacological and Cell-based Therapies in Spinal Cord Injury (چکیده)
7 - A case report of hyperdontia developmental abnormality in the lamb (چکیده)
8 - Simultaneous pyometra and pregnancy in a female dog (چکیده)
9 - گزارش درمان موفق پارافیموزیس با استفاده از Penile repulsion device در یک راس نریان 12 ساله (چکیده)
10 - ( Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی ) (چکیده)
11 - Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی (چکیده)
12 - گزارش درمانگاهی وجود دندان اضافه و نابهجا در یک رأس بره سه ماهه (چکیده)