بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ali aghaei


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی زبان و سبک گفتار شخصیت در نمایشنامه مجنون محبت نوشته سام شپرد (چکیده)
2 - Lithofacies and sequence stratigraphic analysis of the Upper Jurassic siliciclastics in the eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
3 - Carbonate diagenesis of the upper Jurassic successions in the west of Binalud — Eastern Alborz (NE Iran) (چکیده)
4 - سازوکار تشکیل سیلیس و دولومیت در سنگ های کربناتی ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین – کیمریجین- تیتونین؟) در غرب بجنورد و جاجرم (چکیده)
5 - Facies analysis and sequence stratigraphy of an Upper Jurassic carbonate ramp in the Eastern Alborz range and Binalud Mountains, NE Iran (چکیده)
6 - چینه نگاری سکانسی رمپ کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین- کیمریجین) در البرز شرقی و بینالود - شمال شرق ایران (چکیده)
7 - تفسیر رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی کربنات های ژوراسیک فوقانی در محدوده شرق البرز و کوه های بینالود- شمال شرق ایران (چکیده)
8 - تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی نهشته های ژوراسیک فوقانی بر اساس داده های پتروگرافی و ژئوشیمیایی در منطقه جاجرم و بینالود در شمال شرق ایران (چکیده)
9 - سیلیسی شدن و تشکیل ندول های چرتی در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین-کیمریجین) در منطقه جاجرم (چکیده)
10 - انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی (چکیده)
11 - Petrographical and geochemical evidences for paragenetic sequence interpretation of diagenesis in mixed siliciclastic–carbonate sediments: Mozduran Formation (Upper Jurassic), south of Agh-Darband, NE Iran (چکیده)
12 - Microfacies analysis and paleoenvironment interpretation of Upper Jurassic carbonates of Jajarm area, N-NE Iran (چکیده)