بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: eshagh nazari


موارد یافت شده: 8

1 - تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم (چکیده)
2 - تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات (چکیده)
3 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTA و عصاره تفاله زیتون (OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
4 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTAو عصاره تفاله زیتون(OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
5 - Hydrological and geochemical processes controlling the origin and transport of Arsenic in the Pangi area (NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
6 - Evaluation of the heavy metal contaminations in water resources in ophiolitic complex of Pangi area-Kadkan, NW Torbat Hydarieh, Iran) (چکیده)
7 - بررسی شاخص های آلودگی منابع آب، در منطقه افیولیتی کته تلخ ( شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
8 - فرآیند های هیدرولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ منشأ کنترل کننده ارسنیک در منطقه کته تلخ (حوضه رود شور) (چکیده)