بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: javad safehian


موارد یافت شده: 11

1 - طراحی مسیر سیگنال ورودی به دستگاه بارگذاری هارمونیک توسط مولد الگوی مرکزی (چکیده)
2 - ارائه‌ی روش کنترلی جدید برای دستگاه آزمون خستگی با عملگر سیم‌پیچ صدا (چکیده)
3 - سینماتیک و دینامیک ربات مارمانند در حرکت کرم‌مانند بر روی سطح شیب‌دار (چکیده)
4 - Application of Wavelet Thresholding Filter to Improve Multi-Step Ahead Prediction Model For Hydraulic System (چکیده)
5 - A New Approach to Kinematics Modelling of Snake-Robot Concertina Locomotion (چکیده)
6 - Generating Snake Robot Concertina Locomotion Using a New Dynamic Curve (چکیده)
7 - A New Approach to Kinematics Modelling of Snake-Robot Concertina Locomotion (چکیده)
8 - کنترل ربات چهارپا به وسیله شبکه های عصبی - فازی (چکیده)
9 - پیش بینی عملکرد خط پرسکاری سبک،چند گام جلوتر توسط روش های انفیس و کارت (چکیده)
10 - تحلیل دینامیکی ربات مارمانند در حرکت موج شکل بر اساس دو منحنی Serpenoid متقارن و غیر متقارن (چکیده)
11 - Traveling Wave Locomotion of Snake Robot along Symmetrical and Unsymmetrical body shapes (چکیده)