بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohsen sari


موارد یافت شده: 12

1 - اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه (چکیده)
2 - •The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk production and composition in lactating cows (چکیده)
3 - اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه برای تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیره تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری (چکیده)
4 - The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk fatty acid composition in lactating cows (چکیده)
5 - Using mixture enzyme as feed additive in growing diets of young Holstein calves (چکیده)
6 - The chemical composition, in vitro and in situ digestibility of whol crop canula silage mixed with different by-products (چکیده)
7 - Effect of different sources of supplemental protein on performance and on ruminal pH and NNH3 NH3 (چکیده)
8 - Effects of abomasal pectin infusion on milk production, digestion and nitrogen utilization pattern of lactating Saanen dairy goats (چکیده)
9 - Effects of pectin on production and urinary nitrogen excretion in lactating Saanen dairy goats (چکیده)
10 - تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
11 - تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن (چکیده)
12 - مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی (چکیده)