بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mojtaba komeili


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی (چکیده)
2 - Structural investigation and hydrogenation properties of TiZrXMnFeNi (X = Cr, Mo, and W) high entropy alloys (چکیده)
3 - ذخیره سازی هیدروژن در آلیاژهای فلزی، چالش ها و دستاوردها (چکیده)
4 - ساخت الیاژ غیر استوکیومتری L2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 به روش ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاو بررسی خواص ساختاری و هیدروژنی ان (چکیده)
5 - Synthesis, hydride and electrochemical properties of La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 alloy as a candidate for anode of nickel metal hydride battery (چکیده)
6 - سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر (چکیده)
7 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
8 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
9 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره کننده هیدروژن در فشار پایین (چکیده)
10 - سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن (چکیده)
11 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
12 - Growth of ReBa2Cu3O7-x (Re=Y, Sm) Single Crystals by Self-Flux Method and Their Propertis (چکیده)