بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: neda sheikh rezazadeh nikou


موارد یافت شده: 11

1 - Surface dense discharge from rectangular and trapezoidal channels (چکیده)
2 - بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
3 - Numerical Modeling of Flow Field in Three Types of Vortex Settling Basins (چکیده)
4 - Study of Effective Parameters on Performance of Vortex Settling Basins Using Taguchi Method (چکیده)
5 - اخلاق در حرفه مهندسی (چکیده)
6 - Flow field investigation in a vortex settling basin using Acoustic Doppler Velocimetry and large eddy simulation (چکیده)
7 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه ی رسوب گیر گردابی (چکیده)
8 - مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن (چکیده)
9 - مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe (چکیده)
10 - Closure to “Extraction of the Flow Rate Equation under Free and Submerged Flow Conditions in Pivot Weirs with Different Side Contractions” (چکیده)
11 - ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف (چکیده)