بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: reza razi


موارد یافت شده: 9

1 - Tracking error minimization in multi-loop control of UPS inverters using the reference frame transformation (چکیده)
2 - Multi-loop control of UPS inverter with a plug-in odd-harmonic repetitive controller (چکیده)
3 - Multi‐loop control of stand‐alone inverters with minimum number of sensors (چکیده)
4 - آنالیز فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد (چکیده)
5 - آنالیز مقایسه ای استفاده از جریان های فیلتر کنترلر LC در حلقه داخلی کنترلر چندحلقه ای مبدل جدا از شبکه (چکیده)
6 - Simple control scheme for single‐phase uninterruptible power supply inverters with Kalman filter‐based estimation of the output voltage (چکیده)
7 - استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه (چکیده)
8 - کنترل تکراری جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه (چکیده)
9 - طراحی کنترلر چندحلقه ای اصلاح شده برای مبدل های UPS با تخمین ولتاژ خروجی بوسیله فیلتر کالمن (چکیده)