بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: samira feyzi


موارد یافت شده: 10

1 - Innovative method for analysis of safranal under static and dynamic conditions through combination of HS‐SPME‐GC technique with mathematical modelling (چکیده)
2 - Binding of Safranal to Whey Proteins in Aqueous Solution: Combination of Headspace Solid-Phase Microextraction/Gas Chromatography with Multi Spectroscopic Techniques and Docking Studies (چکیده)
3 - Effect of drying methods on the structure, thermo and functional properties of fenugreek (Trigonella foenum graecum ) protein isolate (چکیده)
4 - A comparison of chemical, structural and functional properties offenugreek (Trigonella foenum graecum) protein isolates producedusing different defatting solvents (چکیده)
5 - بررسی اثر تغییرات pH بر خواص عملکردی ایزوله پروتئین شنبلیله (چکیده)
6 - Fenugreek (Trigonella foenum graecum) seed protein isolate: extraction optimization, amino acid composition, thermo and functional properties (چکیده)
7 - Effects of Three Different drying Methods on Protein Solubility and Color Parameters of Fenugreek Protein Isolate (چکیده)
8 - مطالعه الگوی الکتروفورز آرد شنبلیله چربی گیری شده با سه حلال در دو شرایط احیاء شده و غیر احیاء (چکیده)
9 - بررسی ترکیب شیمیایی، پارامترهای رنگ و خصوصیات عملکردی آرد شنبلیله و مقایسه آن با آرد سویا (چکیده)
10 - بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه (چکیده)