مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حسن آقائی , اکبر احمدپور , عباسعلی سلطانی , مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی», فقه و اصول, دوره (52), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (9-28)
 2. محسن شفیعی , اکبر احمدپور , محمدتقی فخلعی , ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ وزر و اﺑﺘﻨﺎی آن بر سیره ﻋﻘﻼ, فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (51), شماره (1), سال (2018-8), صفحات (131-153)
 3. سیدجعفر صادقی فدکی , اکبر احمدپور , بررسی و نقد دیدگاه ها درباره غیبت مخالف, کاوشی نو در فقه, دوره (22), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (89-118)
 4. اکبر احمدپور , نقد و بررسی دلایل دیدگاه مشهور در باب نجاست فرزندان نابالغ کفار, فقه و اصول, دوره (49), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (9-28)
 5. اکبر احمدپور , بازخوانی چگونگی تعاملات پیامبر‌ (ص) با غیرمسلمانان, تاریخ و فرهنگ, دوره (47), شماره (95), سال (2015-12), صفحات (29-53)
 6. سیدمهدی مرویان حسینی , محمدتقی فخلعی , اکبر احمدپور , جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (135-151)
 7. اکبر احمدپور , صدیقه گلستان رو , تعدد قتل و لزوم پرداخت دیه افزون بر قصاص, مطالعات حقوق تطبیقی معاصر, دوره (7), شماره (12), سال (2016-7)
 8. سید مهدی مرویان حسینی , محمدتقی فخلعی , اکبر احمدپور , ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره, فقه و اصول, دوره (48), شماره (105), سال (2016-9), صفحات (137-158)
 9. اکبر احمدپور , نام گذاری در سیره رسول خدا (ص) و نقش آن در فرهنگ سازی و هویت بخشی, تاریخ و فرهنگ, دوره (47), شماره (94), سال (2015-8), صفحات (11-36)
 10. اکبر احمدپور , درنگی بر فروش گوشت حرام به کافران, فقه و اصول, دوره (47), شماره (103), سال (2016-1), صفحات (31-53)
 11. اکبر احمدپور , درمان با محرمات, فقه و اصول, دوره (1), شماره (97), سال (2014-9), صفحات (28-54)
 12. اکبر احمدپور , صدیقه گلستان رو , قصاص عضو و لزوم همانندی اعضاء, مطالعات حقوقی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-10), صفحات (1-33)
 13. اکبر احمدپور , فلسفه غیبت حضرت مهدی (عج), علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان, دوره (8), شماره (21), سال (2002-10), صفحات (52-74)

مقالات ارایه شده در کنفرانس