کتابهای دکتر غلامحسین ظهوری

فارسی

 1. سنتزپلیمر, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۷۸)
 2. راهنمای پلی پروپیلن(جلد اول), ترجمه, سال (دی ۱۳۸۴)
 3. دانش چسب و چسبندگی, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۸۲)
 4. پلی الفین ها، کاتالیزر، پلیمرشدن و شناسایی, تالیف, سال (دی ۱۳۹۰)
 5. تخریب و پایدارسازی پلیمرها, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۷)
 6. اصول و کاربردهای پلیمری شدن امولسیونی, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۷)
 7. راهنمای پلی اتیلن (جلد اول), ترجمه, سال (بهمن ۱۳۹۵)
 8. راهنمای پلی اتیلن (جلد دوم), ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۶)

انگلیسی

 1. Polymerization, تالیف, Year (2012-08-20)
 2. Polymer Science: A Comprehensive Reference, تالیف, Year (2012-09-20)
 3. Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials, تدوین و گردآوری, Year (2016-01-27)