بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه


موارد یافت شده: 8

1 - بررسی تاثیر بزرگنمایی سرریز، اندازه رسوبات، دبی ودبی نسبی آبگیری بر روی غلظت رسوبات وارده به پایین دست و کانال آبگیر بندهای انحرافی (چکیده)
2 - پهنه بندی سیلاب رودخانه با استفاده از تلفیق مدل HEC-RAS و Civil 3D (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود) (چکیده)
3 - تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت (چکیده)
4 - مدلسازی آزمایشگا هی عددی جریاى فوقَ بحرا نی در کا نال خمیده روباز (چکیده)
5 - مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای همگرای شیبدار (چکیده)
6 - بررسی حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانال مستطیلی روبازبا شیب ملایم در اثر مهاجرت دو نقطه شکست متوالی (چکیده)
7 - تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی (چکیده)
8 - بررسی عددی اثرنابرابری دیواره بالادست و پایین دست سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی (چکیده)