بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: ISME2008


موارد یافت شده: 16

1 - شبیه سازی سه بعدی جریان سیال در فرایند جوشکاری لیزری (چکیده)
2 - مسئله معکوس مرزی در محفظه های دو بعدی با جابجایی آزاد (چکیده)
3 - طراحی معکوس مرزی محفظه های دو بعدی با جابجایی آزاد و تابش (چکیده)
4 - بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه (چکیده)
5 - تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ (چکیده)
6 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم (چکیده)
7 - A novel approach in integral solution of laminar natural convection induced by a line heat (چکیده)
8 - حل مساله دینامیک معکوس یک ربات موازِی کروِی جدید با استفاده از اصل کار مجازِ (چکیده)
9 - On a Numerical Model for Gasification of Heavy Fuel Oils: An Alternative Technology for Processing Refinery Residues (چکیده)
10 - A Novel Approach for Direct Kinematics Solution of 3-RRR Parallel Manipulator Following a trajectory (چکیده)
11 - A GA Optimized Bi-Level Tuning Fuzzy Controller for a Planar 3-RRR Parallel Manipulator (چکیده)
12 - An Investigation into Optimization of Flapping Gait of Snake Robot (چکیده)
13 - Entropy generation minimization in film condensation on a flat plate with interfacial shear stress (چکیده)
14 - مدل سازی رفتار حرارتی یک تانک عمودی (چکیده)
15 - Numerical investigation of freezing process with forced convection in channel flow (چکیده)
16 - Rotors Frequency and Time Response of Torsional Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)