بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: FEV


موارد یافت شده: 13

1 - Comparative study of “partial dietary cation-anion difference” strategy as a nutritional intervention for preventing subclinical hypocalcemia in dairy cattle (چکیده)
2 - Subclinical Hypocalcemia in Dairy Cows: Pathophysiology, Consequences and Monitoring (چکیده)
3 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
4 - Seroepidemiology of Q fever in one-humped camel population in northeast Iran (چکیده)
5 - Seroepidemiology of coxiellosis (Q fever) in sheep and goat populations in the northeast of Iran (چکیده)
6 - Seroepidemiology of Q-Fever in sheep population of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
7 - Seroprevalence of Q-fever in commercial dairy herds in Khorasan razavi province, Iran (چکیده)
8 - Effects of anionic salts supplementation on blood pH and mineral status (چکیده)
9 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
10 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
11 - گزارش یک مورد گاو مبتلا به MCF با علایم عصبی (مننگوآنسفالیت) در یکی از گاوداریهای اطراف مشهد (چکیده)
12 - Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severity (چکیده)
13 - use of pre-partum urine ph to predict (چکیده)