بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: HDL


موارد یافت شده: 11

1 - Serum HDL cholesterol uptake capacity in subjects from the MASHAD cohort study: Its value in determining the risk of cardiovascular endpoints (چکیده)
2 - A pilot study of the effects of crocin on high‐density lipoprotein cholesterol uptake capacity in patients with metabolic syndrome: A randomized clinical trial (چکیده)
3 - A Comparison of eight weeks of resistance and endurance exercise programs on apelin plasma and LDL and HDL levels in obese postmenopausal women (چکیده)
4 - اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
5 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on the Atherogenic Ratio and ABCG8 Gene Expression in PBMC Globules of Overweight Women (چکیده)
6 - Plasma biochemical and lipid panel reference intervals in common mynah -Acridotheres tristis- (چکیده)
7 - اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
8 - تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار (چکیده)
9 - The Effect of 6 Weeks of Endurance Training on the Expression of Hepatic ABCA1 in Male Wistar Rats (چکیده)
10 - Acute Plasma Glucose and Lipoproteins Responses to a Single Session ofWrestling Techniques-Based Circuit Exercise (WTBCE)in Male Elite Wrestlers (چکیده)
11 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی (چکیده)