بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: NO.


موارد یافت شده: 10

1 - سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذراتMnFe2O4 با ساختار تتراگونال Synthesis and study of structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles with tetragonal structure (چکیده)
2 - Effect of astrocytes protease-activated receptors (PARs) stimulation on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
3 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
4 - Effect of Trypsin on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
5 - Anti-inflammatory effect of shikonin on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
6 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
7 - تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی (چکیده)
8 - محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0 (چکیده)
9 - مطالعه خواص الکترونیکی و دینامیکی بلور لانتانیوم کبالتایت با ساختار پروسکایت (چکیده)
10 - بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی (چکیده)