بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SEM


موارد یافت شده: 16

1 - Estimation for the Three-Parameter Exponentiated Weibull Distribution under Progressive Censored Data (چکیده)
2 - Effect of treatment time and temperature on microstructure and corrosion behavior of Zn-Ni electrophosphate coating (چکیده)
3 - Gynodioecy in two Iranian endemic thymes: the comparative study on their volatile compounds, cytological and morphological traits (چکیده)
4 - Microbial Degradation of UV-Pretreated Low-Density Polyethylene Films by Novel Polyethylene-Degrading Bacteria Isolated from Plastic- Dump Soil (چکیده)
5 - Self-Fulfillment in Higher Education: Contributions from Mastery Goal, Intrinsic Motivation, and Assertions (چکیده)
6 - بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی (چکیده)
7 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
8 - A Novel, Simple and Cost Effective Al A356/Al2O3 Nano-composite Manufacturing Route with Uniform Distribution of Nanoparticles (چکیده)
9 - Electrochemical and quantum chemical study of Thiazolo-pyrimidine derivatives as corrosion inhibitors on mild steel in 1 M H2SO4 (چکیده)
10 - The effect of dichromate ion on the pitting corrosion of AISI 316 stainless steel Part II: Pit initiation and transition to stability (چکیده)
11 - بررسی خواص دیالکتریکی سرامیک باریم کلسیم تیتانات (چکیده)
12 - A Mimetic AmorphousActive CarbonModel Using Molecular Dynamics Simulation (چکیده)
13 - A Mimetic AmorphousActive CarbonModel Using Molecular Dynamics Simulation (چکیده)
14 - انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی (چکیده)
15 - Using Biocide Materials for Remove Pollution from Anion Resins Packed Beds (چکیده)
16 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)