بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Works


موارد یافت شده: 14

1 - Rajendra Bhatia and his mathematical achievements (چکیده)
2 - Microbial pathology of some written documents of Astane Ghodes Razavi Liberary (چکیده)
3 - A Study on Kinematics and Workspace Determination of a General 6-PUS Robot (چکیده)
4 - پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks (چکیده)
5 - Position, Jacobian and workspace analysis of a 3-PSP spatial parallel manipulator (چکیده)
6 - agglutinated foraminifera of the paleocene/eocene boundary in shallow setting (chehel-kaman formation, kopet-dagh basin, Iran) (چکیده)
7 - اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا (چکیده)
8 - Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic Families, FRBR and Users (چکیده)
9 - SENIOR EXPLORATION MANAGEMENT COURSE workshop (چکیده)
10 - FRBR and OPAC Users Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to Categorization of Works (چکیده)
11 - Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR approach (چکیده)
12 - FL-GA method for optimization of 3PRR planar parallel manipulator for a prescribed workspace (چکیده)
13 - Isotropy design and optimization of a planar parallel manipulator with combination of Fuzzy Logic and Genetic Algorithm (چکیده)
14 - Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR Approach (چکیده)