بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بدیع


موارد یافت شده: 18

1 - بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبانشناختی (چکیده)
2 - بررسی و تحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا و امام سجاد(ع) (چکیده)
3 - تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع (چکیده)
4 - مقامات بدیع الزمان و الحریری بین القوة و الضعف (چکیده)
5 - نگاهی تازه به «تضمین» و تطوّر تاریخی آن در آثار بلاغی عربی و فارسی (چکیده)
6 - تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (چکیده)
7 - دراسه الموسیقی الداخلیه فی الصحیفه السجادیه (چکیده)
8 - تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه (چکیده)
9 - ترامتنیت در مقامات حمیدی (چکیده)
10 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
11 - تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟ (چکیده)
12 - بلاغت پویای شعر فارسی (چکیده)
13 - اصل اصالت موسیقی در تصحیح بیتی از حافظ (چکیده)
14 - بدیعیات پدیده ای نو در عصر انحطاط (چکیده)
15 - نقد و تحلیل پارادوکس درروند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
16 - تضاد (طباق) در روند و سیر تاریخی و روند دگرگونیها در بوته نقد و تحلیل (چکیده)
17 - ظرافتهای بدیعی در شعر حافظ (چکیده)
18 - بررسی رسائل بدیع الزمان از خلال تیمیمه الدهر (چکیده)