بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: طب سنتی اسلام و ایران


موارد یافت شده: 10

1 - سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی؛ مطالعه ای موردی (چکیده)
2 - بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (چکیده)
3 - جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی مسلمانان: بازخوانی رساله ای کهن (چکیده)
4 - بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف (چکیده)
5 - بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار (چکیده)
6 - آثار گیاه شناسی تالیفی و ترجمه ای در قرن هفتم هجری در تمدن اسلامی (چکیده)
7 - بیماریهای دندان و روشهای درمانی آن در تمدن اسلامی (چکیده)
8 - نقد آثار علامه قطب الدین محمود شیرازی ( با تاکید بر رویکرد آثار پزشکی و معرفی هریک از آثار (چکیده)
9 - بررسی و مقایسه توان هوازی دانشجویان گرم مزاج و سرد مزاج غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
10 - مقایسه مزاج افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم در دانشجویان مرد و زن دانشگاه فردوسی (چکیده)