بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مدیریت در دانشگاه اسلامی


موارد یافت شده: 9

1 - تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه ای مدیران دانشگاهها مبتنی برآموزه های نهج البلاغه (چکیده)
2 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
3 - سطح تحمل ابهام دانشجویان: مطالعه مقایسه‌ای در بین دانشجویان حسابداری و مدیریت (چکیده)
4 - بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام (چکیده)
5 - تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) (چکیده)
6 - بررسی ارتباطات سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان در آموزش عالی (مطالعه موردی مراکز آموزش عالی شهر مشهد) (چکیده)
7 - پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن (چکیده)
8 - تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان (چکیده)
9 - تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی (چکیده)