بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا سعادت نژاد


موارد یافت شده: 8

1 - تحلیل‌ روانشناختی بحران‌ هویت ‌قهرمان‌ زن در فرهنگ‌ مرد‌سالاراز خلال مطالعه ‌رمان‌ ترس و لرز نوشته ‌نوتومب (چکیده)
2 - تقویت توانش بینافرهنگی از خلال متون ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه (چکیده)
3 - بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن (چکیده)
4 - Portrait psychologique de Volga et la crise d’identité dans La mauvaise leçon de Diable et la tyrannie exercée à un peuple de Farkhondeh Aghaei, selon la théorie de Karen Horney (چکیده)
5 - مطالعه تاثیر تئاتر پوچی غرب بر تئاتر معناباختگی در ایران از خلال بررسی تطبیقی دو نمایشنامه در انتظار گودو و وسعت معنای انتظار (چکیده)
6 - بررسی بحران هویت قهرمان ترس و لرز املی نوتومب با توجه به عناصر زمان و مکان -مطالعه اثرادبی واقتباس سینمایی- (چکیده)
7 - Narration cinématographique et narration textuelle de Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb (چکیده)
8 - تئاتر ابزاری نوین در یادگیری زبان دوم (چکیده)