بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهره ناصحی


موارد یافت شده: 13

1 - Étude de la portée ontologique de l’écriture leclézienne à travers Le Procès - verbal (چکیده)
2 - De la caractérisation des personnages anonymes dans Les Fruits d'or de Nathalie Sarraute (چکیده)
3 - La conscience du réalisme fans led representations théâtrales contemporaines (چکیده)
4 - خوانشی جامعه شناختی از «من سالاری» در ادبیات فرانسه معاصر (چکیده)
5 - Autofiction doubrovskienne ou fiction au service de la vérité autobiographique (چکیده)
6 - Une femme d'Annie Ernaux: de la subjectivité d'une écriture objective (چکیده)
7 - از خودنگاری تا خودرمان: تحلیلی پیرامون دشواریهای موجود در تعریف نثر معاصر فرانسه (چکیده)
8 - ارتباط موسیقی و زبان از طریق اقتباس روش کلامی-لحنی در آموزش زبان فرانسه به فارسی زبانان (چکیده)
9 - بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان «رودواره ای» ژان کریستف (چکیده)
10 - رویکرد اجتماعی و نقد: از جامعه شناسی ادبیات تا نقد جامعه شناختی (چکیده)
11 - L’Autofiction ou la recherche d’une autobiographie objective. De l’évolution de l’écriture de soi dans la littérature française contemporaine, le cas d’Annie Ernaux. (چکیده)
12 - سیر زندگی در بستر قلم: نگاهی به سیر نگارشی مارگریت دوراس از خلال دو اثر سدی بر اقیانوس آرام و عاشق (چکیده)
13 - Le « je dominant » dans la littérature française d’aujourd’hui : société individualiste ou littérature individuelle ? L’empreinte de la société sur l’apparition des écritures de soi (چکیده)